Información para bibliotecarios/as

Dirección OAI:

http://revista.uch.edu.pe/index.php/hgh/oai